Markedsområder

MARKEDSOMRÅDER

Faglig har firmaet sitt markedsområde innenfor:

* Bygg og anlegg
* Prosjektutvikling med spesiell vekt på løsninger, materialvalg og organisering
* Totalentrepriser med spesiell vekt på organisering og byggetid
* Hovedentrepriser
* Delte entrepriser

For de fleste av våre utførte totalentrepriser har vårt firma også vært med og utviklet prosjektet – som oftest i samarbeid med arkitekt. Vi foretar også statiske vurderinger og beregninger og fungerer ofte som prosjekterings- og prosjektledere.

Vi vektlegger spesielt riktig pris vurdert i forhold til ønsket kvalitet – uansett entreprisevalg.

Ettersom leveringstiden innenfor bygg og anlegg stadig blir ønsket lavere, er våre løsninger i stor grad basert på prefabrikasjon – i egenregi og/eller sammensatte innkjøpte løsninger fra flere eksterne leverandører.

Vårt firma er i dag en moderne bedrift og har gode datakunnskaper og de beste maskin- og programvarer innenfor de fagområder vi arbeider.

Geografisk har vårt firma sitt markedsområde i hele landet med Finnmark og Troms som sitt nærområde. I tid ligger vi 2 timer fra Oslo, 2,5 timer fra Trondheim og Kirkenes, 2 timer fra Kautokeino og Karasjok, 1,5 timer fra Indre Troms, 0,5 timer fra Tromsø. Geografisk avstand er intet hinder for å oppnå gode løsninger på pris, kvalitet og fremdrift.

Totalentreprise:      ÉN BYGGHERRE    ÉN ENTREPRENØR    ÉN KONTRAKT