Referanser

 

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Thon Hotell Kautokeino – golv 2022 Totalentreprise 700 m2 Vidda AS
Markveien Terrasse 4 leiligheter 2022 Totalentreprise 309 m2 Bjøro Utvikling AS
E8 Mostad Bru Sørbotn-Laukslett 2022 Underentreprenør   Målselv Maskin AS
Fv. 98 2 bruer Ifjord – Lakselv 2022 Utførelses entreprise   Troms og Finnmark fylkeskommune
Thon Hotell Kautokeino dører 2021 Totalentreprise   Vidda AS
Honningsvåg Notbøteri 2021/2022 Totalentreprise 2496 m2 Norkapp Notbøteri AS
Kjøllefjord Samfunnshus – ombygging 2021 Totalentreprise 100 m2 Lebesby kommune
Isoporkassefabrikk Skillemoen 2021/2022 Totalentreprise 3326 m2 Styro Nor Eiendom AS
Vår Energi Arene Hammerfest 2020/2021 Totalentreprise 10396 m2 Hammerfest Arena AS
Fv.  882 Møllbekken Bru 2020 Underentreprenør   Anlegg Nord AS
Naust Kviby 2020 Totalentreprise 120 m2  
Verkstedbygg Alta motorsenter 2020/2021 Totalentreprise 1200 m2 Aronnes Eiendom AS
Thon Alta Solavskjerming 2020 Totalentreprise   Thon Hotellbygg AS
Thon Alta rom og korridorer 2019/2020 Totalentreprise 5100 m2 Thon Hotellbygg AS
Amfi Alta div. ombygginger: Nytt kjøkken Du Verden, Mester Grønn, Gullsmeden, Sport Outlet 2019/2020 Totalentreprise 500 m2 Thon Kjøpesenter Nord AS
Tollevikbergan 8 2019/2020 Totalentreprise 1750 m2 Polarlys Utbygging AS
Thon Alta 3. etg. konferansesal 2019 Totalentreprise 520 m2 Thon Hotellbygg AS
Thon Alta Utvidelse 4. etg. 2019 Totalentreprise 360 m2 Thon Hotellbygg AS
Thon Hotell Kautokeino, garderober og trimrom 2018/2019 Totalentreprise 204 m2 Vidda AS
Tollvikbergan 7 2018/2019 Totalentreprise 1063 m2 Polarlys Utbygging AS
Markveien Terrasse 2018/2019 Totalentreprise 7910 m2 Bjøro Utvikling AS
Div. ombygginger Amfi Alta: Telenorbutikken, Lindex/Best Kids, Normal, Lagerlokaler 2018/2019 Totalentreprise 1500 m2 Thon kjøpesenter Nord AS
Kjøkken Thon Kautokeino 2018 Totalentreprise 120 m2 Vidda AS
RV 93 Parsell 1 Øvre Alta 2017/2018 Underentreprise   Anlegg Nord AS
Thon Alta Restaurant 2017/2018 Totalentreprise 900 m2 Thon Nordlys AS
Kaldlager Jaro 2017 Totalentreprise 535 m2 Jaro AS
Sandlager Avinor Mehamn 2017 Totalentreprise 120 m2 Avinor
Sandlager Avinor Berlevåg 2017 Totalentreprise 120 m2 Avinor
Hågensen Kran – Nytt bygg 2016/2017 Totalentreprise 1000 m2 Hågensen Kran og Transport
Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 4 2016 Totalentreprise 340 m2 Bjøro Utvikling AS
Sommarøy Arctic Hotel 2016/2017 Totalentreprise 1800 m2 Somarøy Arctic

Eiendom AS

Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 3 2016 Totalentreprise 760 m2 Bjøro Utvikling AS
Fiskeribygg Kjøllefjord 2015/2016 Totalentreprise 1700 m2 Fiskeribygg AS
Tollvikbergan 6 2015/2016 Totalentreprise 1200 m2 Tollevika utbygging/PBBL
Bygg 29 2015 Totalentreprise 1600 m2 Polarbase
SAR Kjemikalierom 2015 Totalentreprise   SAR AS
Thon Alta – påbygg/ombygging konferanserom 2014/2015 Totalentreprise 150 m2 Thon Hotellbygg AS
Tollvikbergan 5 2014/2015 Totalentreprise 1500 m2 Tollevika utbygging/PBBL
Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 2 2014/2015 Totalentreprise 605 m2 Bjøro Utvikling AS
Flytebrygge Hasvik 2014 Totalentreprise   NOFO
Coop Lakselv 2014 Totalentreprise 1800 m2 Coop Finnmark
Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 1 2013/2014 Totalentreprise 810 m2 Bjøro Utvikling AS
Oljeverndepot i Hasvik 2013/2014 Totalentreprise 1000 m2 NOFO
Cabardasjokha 2013     Ymber AS
Nytt varemottak Thon Hotell Kautokeino 2013 Totalentreprise 30 m2 Thon Hotellbygg AS
Coop Kronstad 2013 Totalentreprise 1350 m2 Coop Finnmark
Parkeringskjeller Tømmerveien 2013 Totalentreprise 1200 m2 Bjøro Utvikling AS
SAR, adm. og sorteringshall for spesialavfall i Hammerfest 2012/2013 Totalentreprise   SAR AS
Tollvikbergan 3 og 4 2010/2012 Totalentreprise 3000 m2 Tollevika utbygging/ABBL
Nytt kjøkken- og messebygg, Høybuktmoen, Kirkenes 2010/2011 Generalentreprise 2000 m2 Forsvarsbygg
Harila, tilbygg-ombygging 2009/2010 Totalentreprise   Harila Alta AS
Statoil, nytt tankanlegg 2009/2010 Totalentreprise   Statoil Norge AS
Alta Øst Renseanlegg 2009/2010 Totalentreprise   Alta kommune
Jaro Eiendom, ombygging 2. etg. 2009 Delt entreprise 200 m2 Jaro Eiendom AS
Elvebakken gangbru 2007/2008     Statens vegvesen, region nord
Alta Lufthavn 2007-2009 Totalentreprise 7000 m2 Avinor
Thon Hotell Kautokeino 2007/2008 Totalentreprise 3000 m2 Thon Hotellbygg AS
Rica Hotell Alta 2006/2007 Totalentreprise 4000 m2 Rica Hotell ASA
Påbygg Alta Helsesenter 2006 Delt entreprise 1200 m2 Helse Finnmark HF
 

Tilbygg TG Caravan

 

2006

Totalentreprise bygningsmessige arbeider  

600 m2

 

Thermoglass

Kontor-/lager- og verkstedbygg 2005/2006 Totalentreprise 2300 m2 Egen
Ombygging postterminalen i Fauske 2005 Hovedentreprise

 

3300 m2 Posten Norge
Tilbygg/ombygging Byggmakker Alta 2005 Totalentreprise 3300 m2 Ole Østlyngen AS
Galleriet Tullinløkka, Oslo 2005 Totalentreprise 800 m2 Statsbygg
Tilbygg lager, Alta Scooter & Mc 2004/2005 Totalentreprise 700 m2 Ole Steinar Østlyngen
LHL – Sentrum Borettslag, Alta 2004/2005 Totalentreprise, 23 leiligheter 1700 m2 LHL Bygg AS
Torgsenteret, Oppdal 2003/2004 Delt entreprise 3000 m2 Nobil AS
BUF-etat, Alta 2003 Totalentreprise 1000 m2 Jaro Eiendom AS
Chabardasjohka Kraftverk 2003 Delt entreprise   Nord-Troms Kraftlag AS
Ombygging/tilbygg forretning XXL, Trondheim 2003 Delt entreprise 3000 m2 Reidar Olsen Eiendom AS
Bilverksted/utstilling 2002/2003 Delt entreprise 1000 m2 Br. Andersen AS
GSV – gymsal 2002 Totalentreprise 1350 m2 Forsvarsbygg
Jaro Eiendom, Posten 2001 Delt entreprise 3500 m2 Jaro Eiendom AS
Polyfemos, ny fabrikk 2001 Delt entreprise 1450 m2 Polyfemos Eiendom AS
Bekoskogen 2000 Totalentreprise 1800 m2 Bedre Boliger AS
PIA Eiendom 2000 Totalentreprise 1200 m2 PIA Eiendom AS
Sentrum Syd 1999 Totalentreprise 8000 m2 Sentrum Syd AS
JARO AS, ny fabrikk 1998 Hovedentreprise 5500 m2 JARO AS
Forretningsbygg 1997 Hovedentreprise   Elektro AS
Forlegning HV-17 1997 Totalentreprise 600 m2 HV-17
Ombygging/tilbygg FFR, Alta 1996 Totalentreprise   FFR
Utvidelse produksjonsbygg 1996 Totalentreprise 650 m2 Tore Wæraas AS
Alta videregående skole 1995 Underentreprise

tømmer/snekkerarb

  Finnmark Fylkeskommune
Finnmarkskollektivet 1994 Totalentreprise 700 m2 Finnmark Fylkeskommune
Gammesenteret 1994 Totalentreprise 1400 m2 Alta Fjordhotell og gammesenter
Forretningsbygg/bibliotek Alta 1994 Totalentreprise 3200 m2 Tore Wæraas Eiendom
Produksjonsbygg i Alta 1993 Totalentreprise 1200 m2 Tore Wæraas AS
Brannstasjon/kantine 1992 Delt entreprise   Alta kommune
Alta Museum 1991 Delt entreprise, tømmer/snekkerarb 4000 m2 Alta kommune
Snekkerverksted i Alta 1991 Totalentreprise 350 m2 Mathilassi Snekkeri
Verkstedbygg Alta Autosenter 1991 Totalentreprise 350 m2 Alta Autosenter
Stabbursnes Naturhus og museum 1990 Totalentreprise 400 m2 Privat/off.stiftelse
3. byggetrinn Distrikts Høgskolen i Alta 1990 Underentreprise tømmer/snekkerarb   Statsbygg
Eget kontor-/lagerbygg 1989 Totalentreprise 700 m2 Egen
Lager-/kontorbygg for Ringkjøb i Alta 1989 Totalentreprise 650 m2 Ringkjøb AS (Alcatel)
Forretnings-/lagerbygg i Alta 1989 Delt entreprise 3500 m2 Mathisen & Co
INFO-Huset, forretningsbygg i Alta 1988 Totalentreprise 1500 m2 Sameiet Infohuset
Trykkeribygg i Lakselv 1987 Totalentreprise 450 m2 Trykkeribygg ANS
Nyland Barnehage 1987 Totalentreprise 550 m2 Studentsamskipnaden
Ombygging Holstbakken vgs 1986 Delt entreprise 350 m2 Finnmark Fylkeskommune
Tannklinikken i Honningsvåg 1986 Totalentreprise 350 m2 Finnmark Fylkeskommune
Sentrumsbygget, forretningsbygg i Alta 1986 Totalentreprise 550 m2 Sameiet Sentrumsbygget
Hjelpemiddelsentralen for Finnmark 1985 Totalentreprise 1100 m2 Finnmark Fylkeskommune