• Roald Johansen AS
  • Alta lufthavn
  • Tollvikbergan3 og 4
  • Tollvikbergan 6

Velkommen til våre hjemmesider!

Vår erfaringsbase:

Over 40 års erfaring fra planlegging og bygging
i Nord-Norge

Sentral godkjenning som søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende

Dyktige medarbeidere

Konkurransedyktig på pris, kvalitet og fremdrift

Rica Hotell Alta.

Rica Hotell Alta.

Rica Hotell Alta. Totalentreprise. Golvflate: 4000 m2. Ferdigstilt 2007.

Les mer

GSV

GSV

GSV – gymsal 2002 Totalentreprise 1350 m2 Forsvarsbygg

Les mer

Tollvikbergan 6

Tollvikbergan 6

Tollvikbergan 6 2015/2016 Totalentreprise 1200 m2 Tollevika utygging/PBBL

Les mer