Tollvikbergan 6

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Tollvikbergan 6 2015/2016 Totalentreprise 1200 m2 Tollevika utygging/PBBL