3. byggetrinn Distrikts Høgskolen i Alta

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
3. byggetrinn Distrikts Høgskolen i Alta 1990 Underentreprise tømmer/snekkerarb Statsbygg