Alta Lufthavn

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Alta Lufthavn 2007-2009 Totalentreprise 7000 m2 Avinor