Alta videregående skole

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Alta videregående skole 1995 Underentreprisetømmer/snekkerarb Finnmark Fylkeskommune