BUF-etat, Alta

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
BUF-etat, Alta 2003 Totalentreprise 1000 m2 Jaro Eiendom AS