Bygg 29

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Bygg 29 2015 Totalentreprise 1600 m2 Polarbase