Eget kontor-/lagerbygg

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Eget kontor-/lagerbygg 1989 Totalentreprise 700 m2 Egen