Elvebakken gangbru

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Elvebakken gangbru 2007/2008 Statens vegvesen, region nord