Hjelpemiddelsentralen for Finnmark

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Hjelpemiddelsentralen for Finnmark 1985 Totalentreprise 1100 m2 Finnmark Fylkeskommune