Kontor-/lager- og verkstedbygg

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Kontor-/lager- og verkstedbygg 2005/2006 Totalentreprise 2300 m2 Egen