Ombygging postterminalen i Fauske

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Ombygging postterminalen i Fauske 2005 Hovedentreprise  3300 m2 Posten Norge