Produksjonsbygg i Alta

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Produksjonsbygg i Alta 1993 Totalentreprise 1200 m2 Tore Wæraas AS