Tømmerveien boligfelt, byggetrinn 1

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Tømmerveien boligfelt, byggetrinn 1 2013/2014 Totalentreprise 1000 m2 Bjøro Utvikling AS