Trykkeribygg i Lakselv

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Trykkeribygg i Lakselv 1987 Totalentreprise 450 m2 Trykkeribygg ANS