Alta Øst Renseanlegg

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Alta Øst Renseanlegg 2009/2010 Totalentreprise Alta kommune