Nytt kjøkken- og messebygg, Høybuktmoen, Kirkenes

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Nytt kjøkken- og messebygg, Høybuktmoen, Kirkenes 2010/2011 Generalentreprise 2000 m2 Forsvarsbygg