Flytebrygge Hasvik

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Flytebrygge Hasvik 2014 Totalentreprise NOFO