SAR, adm. og sorteringshall for spesialavfall i Hammerfest

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
SAR, adm. og sorteringshall for spesialavfall i Hammerfest 2012/2013 Totalentreprise SAR AS