Forretningsbygg

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Forretningsbygg 1997 Hovedentreprise Elektro AS