Utvidelse produksjonsbygg

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Utvidelse produksjonsbygg 1996 Totalentreprise 650 m2 Tore Wæraas AS