LHL – Sentrum Borettslag, Alta

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
LHL – Sentrum Borettslag, Alta 2004/2005 Totalentreprise, 23 leiligheter 1700 m2 LHL Bygg AS