Påbygg Alta Helsesenter

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Påbygg Alta Helsesenter 2006 Delt entreprise 1200 m2 Helse Finnmark HF