Parkeringskjeller Tømmerveien

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Parkeringskjeller Tømmerveien 2013 Totalentreprise 1200 m2 Bjøro Utvikling AS