Tollvikbergan 3 og 4

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Tollvikbergan 3 og 4 2010/2012 Totalentreprise 3000 m2 Tollevika utbygging/ABBL