Fiskeribygg Kjøllefjord

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Fiskeribygg Kjøllefjord 2015/2016 Totalentreprise 1700 m2 Fiskeribygg AS