Tømmerveien boligfelt, byggetrinn 2

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Tømmerveien boligfelt, byggetrinn 2 2014/2015 Totalentreprise 700 m2 Bjøro Utvikling AS