Tollvikbergan 5

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Tollvikbergan 5 2014/2015 Totalentreprise 1500 m2 Tollevika utbygging/PBBL