Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 3

Anlegg År Entrepriseform Golvflate Byggherre
Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 3 2016 Totalentreprise 760 m2 Bjøro Utvikling